\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Functieonderzoek

Gegeven: f(x)=ax3+bx2+cx , de raaklijn aan f in (0,0) heeft vergelijking y=9x, de functie heeft lokale extremen voor x=1 en x=3.
  • bereken a,b en c
Ik krijg a en b niet berekend. c is makkelijk:
f'(0)=0+0+c=9$\Rightarrow$ c=9

Als ik de f'(1) neem krijg ik 3a+2b=0
Als ik f'(3) neem krijg ik 27a+6b=0, dan zou er a=0 uitkkmen maar in het model stast voor a=1 b=6.

mboudd
Leerling mbo - zondag 19 mei 2019

Antwoord

Neem:

$f'(1) = 3a + 2b + 9 = 0$
$f'(3) = 27a + 6b + 9 = 0$

...en dan lukt het wel...


zondag 19 mei 2019

©2004-2021 WisFaq