\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Totale afschrijving

Een vrachtwagen is aangeschaft voor €50000 en wordt in 4 jaar gelijke bedragen afgeschreven op basis van een restwaarde van €2000 Als rentekosten wordt per jaar 10% gerekend over het gemiddeld in de vrachtwagen geďnvesteerd vermogen. welke bewering is nu juist?

In het derde gebruikersjaar van de auto bedragen de totale afschrijvinen rente kosten

a. €17.000
b. €14.600
c. €14.400
d. €14.200

Het moet b zijn maar heb geen idee hoe ze hier aan komen. Ik heb ook de formule voor de rente gebruikt maar daar kom ik niet mee uit:

rente per jaar =
(aanschafwaarde +restwaarde)/2(%rentepercentage)

mboudd
Leerling mbo - dinsdag 30 april 2019

Antwoord

Lees de vraag goed: het gaat om kosten voor rente + afschrijving.


dinsdag 30 april 2019

 Re: Totale afschrijving  

©2004-2021 WisFaq