\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Verbruik uitrekenen

Voor aanvang van een rit zit er 50 cm diesel in een tank. Na de rit 25 cm, 421 km gereden. Inhoud van de tank is 450 liter, vierkant van vorm en 60cm hoog wat is het verbruik geweest?

Uit de meerkeuze vraag staat dat op 1 liter 2,25 km wordt gereden, maar ik kom niet op dit antwoord.

mboudd
Leerling mbo - zaterdag 27 april 2019

Antwoord

De tank heeft een grondvlak met een oppervalkte $G$ en is 60 cm hoog. De inhoud is 450 liter. Rekenend in dm geldt:

$
\eqalign{
& G \cdot 6 = 450 \cr
& G = 75 \cr}
$

Nu geldt:

$
\eqalign{
& {\text{Verbruik:}}\,\,\,2,5 \times 75 = 187,5 \,\,\text{liter} \cr
& {\text{Afstand}}\,\,\,{\text{per}}\,\,\,{\text{liter}}:\frac{{421}}
{{187,5}} \approx 2,25\,\,{\text{km/liter}} \cr}
$

Probleem opgelost.


zaterdag 27 april 2019

©2004-2021 WisFaq