\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Bepaal a en b

Ik kom niet uit de volgende examenopgave:

Gegeven zijn de functies f(x)=x2+2ax+b en g(x)-x2+bx
  • bepaal in f en g de waarde(n) van a en b zodanig, dat f(2)=g(2) en f'(2)=g'(2)
Iik kwam niet verder dan dit:

f(2)=g(2)
4+4a+b=-4+2b
4a-b=-8

mboudd
Leerling mbo - maandag 4 februari 2019

Antwoord

Je hebt ook nog:

$f'(2)=g'(2)$
$f'(x)=2x+2a$
$f'(2)=2a+4$
$g'(x)=-2x+b$
$g'(2)=b-4$
dus:
$2a+4=b-4$

Je hebt dan een stelsel van twee vergelijkingen met twee onbekenden. Los het stelsel op en je bent er...


maandag 4 februari 2019

©2004-2021 WisFaq