\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Functievoorschrift

Hallo

Ik kreeg een opdracht van mijn leerkracht voor het bepalen van voorschrift:

$
\eqalign{
& F(x) = a(\sqrt {bx + c} + d) \to a = - 1\,\,{\text{met}}\,\,( - 4, - 1) \cr
& F(x) = a(bx + c)^2 + d \to a = 5\,\,{\text{met}}\,\,(2, - 3) \cr}
$

Mij lukt alles wel bepalen van a b en c maar bij d raak ik vast kunt u mij daarbij helpen?
Dank u

Amber
3de graad ASO - maandag 28 januari 2019

Antwoord

Als je een getal $d$ bij een functievoorschrift optelt, verschuif je de grafiek over een afstand $|d|$ in verticale richting (boven als $d$ positief is en onder als $d$ negatief is).
Voor je tweede functievoorschrift ($f_5$) is dus behoorlijk eenvoudig op de grafiek te zien dat $d=-3$.
Voor het eerste functievoorschrift ($f_1$) moet je even uitwerken om te zien welk getal opgeteld wordt bij het functievoorschrift. Je vindt: $f_1(x)=a\sqrt{bx+c}+ad$. $ad$ moet dus gelijk zijn aan de verticale verschuiving. De grafiek van $f_1$ gaat echter niet door (-4,-1) zoals jij schrijft maar door (-4,0). Vermoedelijk zijn je berekende waarden voor a,b,c dus verkeerd en zul je er nog eens door moeten gaan. Laat maar weten als ik nog kan helpen.

js2
maandag 28 januari 2019

©2004-2020 WisFaq