\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Vergelijking met halve hoek

Los grafisch op en controleer door berekening de snijpunten

cos2(x/2)=sinx

Nu kom ik bij ongeveer de de volgende snijpunten:

($\pi$/6,0.8); ($\pi$,0) ;(13$\pi$/6,0.8); (3$\pi$,0)
ik zie in het antwoord dat mijn snijpunten (pi,0) en (3pi,0) overeenkomen maar verschillen bij ($\frac{\pi}{6}$,0)en (2 1/6,0) in het antwoord staat (0.3Pi,0.8) en (2.3,0.8)

...en om het te controleren loop ik vast bij de volgende vergelijking

cos2($\frac{\pi}{2}$)x=sinx

mboudd
Leerling mbo - vrijdag 14 december 2018

Antwoord

Grafisch betekent normaalgezien aan de hand van een grafisch rekentoestel.

Om te controleren vul je gewoon de bekomen x-waarden in.

js2
vrijdag 14 december 2018

 Re: Vergelijking met halve hoek 

©2004-2020 WisFaq