\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Re: Los op met de oplosformules

 Dit is een reactie op vraag 87141 
Nee, ik loop op twee verschillende pogingen vast:

1 ste manier:

sin(a-b)=sinacosb-cosbsina
1/2√2sinx=1/2cosx-1/2√2cosx
1/2√2tanx=1/2tanx (1-√2)
? en nu?

manier 2:sin(x-1/4$\pi$)=1/2sin(1/2$\pi$-x)
hier word ik ook niet veel wijzer van

mboudd
Leerling mbo - woensdag 28 november 2018

Antwoord

In jouw eerste manier zit een stevige fout:

$\eqalign{\frac{\sqrt 2}{2}\sin x=(\frac{1-\sqrt 2}{2})\cos x}$

Breng de cosinus naar de andere kant, dan krijg je enkel links een tan, toch?

Kun je verder zo?

js2
donderdag 29 november 2018

 Re: Re: Re: Los op met de oplosformules 

©2004-2020 WisFaq