\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Logaritme berekenen zonder rekenmachine

Ik krijg het niet voor elkaar om de volgende logaritme te nemen omdat 12 geen macht is van 288:

12log(288√3)

mboudd
Leerling mbo - zondag 4 november 2018

Antwoord

Misschien herken je 288 als 2144=2122 zodat je als volgt te werk kunt gaan:

$
\eqalign{
& 288\sqrt 3 \cr
& 2 \cdot 144\sqrt 3 \cr
& 2 \cdot 12^2 \sqrt 3 \cr
& 12^2 \cdot 2 \cdot \sqrt 3 \cr
& 12^2 \cdot \sqrt {12} \cr
& 12^2 \cdot 12^{\frac{1}
{2}} \cr
& 12^{2\frac{1}
{2}} \cr}
$

Dus geldt:

$
{}^{12}\log \left( {288\sqrt 3 } \right) = 2\frac{1}
{2}
$

De aanpak is om je uitdrukking te schrijven als een macht van 12.


zondag 4 november 2018

©2004-2020 WisFaq