\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Rekenen met wortels

Stel ik wil 2√8 delen door 6√4. Hoe moet ik dan 2 gedeeld door 6 doen, zodat ik op mijn antwoord kom.

anonie
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - woensdag 28 maart 2018

Antwoord

Je kunt de teller en noemer delen door 2. Je krijgt dan $\frac{1}{3}$ en je kunt de wortels delen. Uiteindelijk ziet het er zo uit:

$
\eqalign{\frac{{2\sqrt 8 }}
{{6\sqrt 4 }} = \frac{2}
{6} \cdot \frac{{\sqrt 8 }}
{{\sqrt 4 }} = \frac{1}
{3}\sqrt {\frac{8}
{4}} = \frac{1}
{3}\sqrt 2}
$

Helpt dat?


woensdag 28 maart 2018

©2004-2019 WisFaq