\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Logaritmische vergelijkingen

Hallo, ik zit vast bij het volgende:

Wanneer we uitgaan van een concentratie van 950 mg/3m, dan is de formule voor chloorgas te herleiden tot:
  • Pr=2,34+2,12Ělog(t)
Voor ammoniakgas geldt in dat geval de formule:
  • Pr=-6,09+5,23Ělog(t)
De twee vragen luiden als volgt:
  1. Onderzoek voor welke blootstellingstijden de probitwaarde van chloorgas lager is dan die van ammoniakgas.
  2. Toon aan dat de probitwaarde voor ammoniakgas bij een blootstellingstijd van 50 minuten sneller stijgt dan die van chloorgas.
Alvast bedankt.

Mar
Student hbo - woensdag 7 maart 2018

Antwoord

Hallo Mar,

Ik neem aan dat P staat voor probitwaarde en t voor tijd.

1. Stel Pr chloor=Pr ammoniak en herleid deze vergelijking tot:

(5,23-2,12)log(t) = 2,34+6,09
log(t)=2,71
t=102,71

Ik neem aan dat je zelf wel na kunt gaan aan welke zijde(n) van dit tijdstip de ene waarde van P groter is dan de andere.

2. Laat zien dat de afgeleide van P voor ammoniakgas een grotere waarde heeft dan de afgeleide van P voor chloorgas op het genoemde tijdstip.

Lees je ook nog even de spelregels?


donderdag 8 maart 2018

©2004-2020 WisFaq