\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Re: Hoeveel is het product meer dan het quotient?

 Dit is een reactie op vraag 71438 
Het is iets anders dan alle andere antwoorden😕

Anonie
Iets anders - dinsdag 7 november 2017

Antwoord

$6837-125:5=2491$ dus antwoord b.

Oftewel:

$
\eqalign{\underbrace {\underbrace {68 \times 37}_{product} - \underbrace {125:5}_{quotient}}_{verschil}}
$

Denk aan de volgorde van de bewerkingen!


dinsdag 7 november 2017

©2004-2021 WisFaq