\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Goniometrische vergelijking

 Dit is een reactie op vraag 84713 
Mijn excuses, maar de vraag was echter cos3x - sin3x (verschil en geen product). Ik zit vast bij een lange vergelijking met enkel sinussen, maar waar ik de sinus niet weg kan krijgen:
cos3x - sin3x = sinx + V3 sin2x + V3/9

Alvast bedankt!

Min

MinYoo
3de graad ASO - dinsdag 27 juni 2017

Antwoord

Ik moet er naar raden. Waarschijnlijk bedoelt u cos3(x) - sin3(x) ipv cos(3x) - sin(3x). Daar ga ik van uit.
Maar mijn antwoord blijft dan hetzelfde: bereken eerst c en s uit
c = s + 1/√3, c2 + s2 = 1.
Elimineer c door deze twee vergelijkingen te combineren, los de vierkantsvergelijking op die je dan krijgt, bereken s met de abc-formule, en vervolgens c door er 1/√3 bij op te tellen.
Daarna kunt u c3 - s3 berekenen


woensdag 28 juni 2017

©2004-2021 WisFaq