\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Waarom zijn residuen bij bivariate regressie symmetrisch?

Er staat dat een residu normaal verdeeld is met gemiddelde gelijk aan 0 en variantie gelijk aan sigma kwadraat. Hieruit zou je kunnen afleiden dat residuen symmetrisch zijn. Hoe kan je dit dan afleiden? Ik begrijp dat niet goed.

Amy
Student universiteit BelgiŽ - zaterdag 27 mei 2017

Antwoord

We hebben te maken met een normaal verdeelde residu, aangezien de normale verdeling symmetrisch is (om 0), zijn de residuen dus symmetrisch.

MvE
zaterdag 27 mei 2017

©2004-2018 WisFaq