\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Formules

Ik moet iets berekenen:
Gegeven: sin a = 3/5 en cos b = 5/13
Oef: Bereken : sin(a+b)

Ik ben begonnen met sin a+b uit te werken mbv van de formule
$\to$ sinaxcosb+cosaxsinb
Hierbij kan je sin a en cos b invullen, maar ik weet niet hoe je dan cos a en sin b moet vinden?


alvast bedankt

joana
3de graad ASO - dinsdag 30 augustus 2016

Antwoord

Als je naar een rechthoekige driehoek kijkt met hoek a dan is bij sin a = 3/5 de 3 de overstaande rechthoekszijde en 5 de schuine zijde. Met de stelling van Pythagoras zou je dan de aanliggende rechthoekszijde kunnen uitrekenen. Je weet dan ook cos a. Bij b idemdito. Helpt dat?


dinsdag 30 augustus 2016

 Re: Formules  

©2004-2021 WisFaq