\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Rekenen met procenten en groeifactoren

Stel, een onderzoek wijst uit dat een bepaalde handeling in onderzoeksgroep A een risico verlaagt (ten opzichte van de onderzoeksgroep B) met 41%. Nu wil ik graag de toename in risico van onderzoeksgroep B weten ten opzichte van onderzoeksgroep A. Hoe bereken ik dat?

Gonnek
Iets anders - zondag 3 januari 2016

Antwoord

In 't algemeen geldt:

$procentuele\,\,toename = \eqalign{\frac{nieuw-oud}{oud}\times100\%}$

De toename van B (t.o.v. A) kan je berekenen met bovenstaande formule met oud=59% en nieuw=100%. Dat geeft:

$
\eqalign{\Delta p = \frac{{100 - 59}}{{59}} \times 100\% \approx 69,5\%}
$

Helpt dat?


zondag 3 januari 2016

 Re: Rekenen met procenten en groeifactoren 

©2004-2020 WisFaq