\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

COMSAT satelliet en snelheid

Goede avond,
Een Comsat satelliet(C) wordt in een geostationaire baan op 36.900 km hoogte gebracht .Deze satelliet bevindt zich steeds in dezelfde positie ten opzichte van de Aarde.
a) Bereken de maximale afstand van 2 antennes die de signalen van een Comsat kunnen opvangen (aardstraal=6370 km.)
Dit probleem heb ik opgelost . Twee raaklijnenAC en BC aan de cirkel getrokken. De antennes stel ik A en B op de aardbol.( twee aansluitende rechthoekige driehoeken AOC en BOC, die volkomen gelijk zijn Het is de bedoeling de boogafstand te vinden tussen A en B over D met D het midden van die boog.
C is de Comsat, Door A en B raaklijnen CA en CB aan cirkel getrokken naar C toe. O is het midden van de AARDE.
Ik rekende:
Cos (halve hoek a(1))= OA/OC
Cos( a(1))= 6370/43270OB= 0,1472151606
Halve Hoek (a(1) = 8132'3,929"
Hoek (2a(1))=(a)= 1634'7,857" = 163,06493
Lengte van boog ADB=( 2pr*163,06493)/360
Lengte boog= 18129,58265 km wat strookt met het antwoordregister.
We hebben dus slechts 3 zulke satellieten nodig om de ganse aarde te bestrijken.
VRAAG: Bereken de snelheid waarmee de COMSAT moet vliegen om een geostationaire baan te kunnen handhaven??
En dat zou 11.328,06 km moeten zijn . OP welke wijze bereken ik dit ?
Graag even van "iemand" een beetje tijd.....
Groeten,
Rik

Rik
Ouder - woensdag 11 maart 2015

Antwoord

De satelliet beschrijft een cirkelvormige baan met een straal van (36900 + 6370) km en je weet dus de omtrek van deze baan.
De omwenteling duurt (afgerond) 24 uur waarmee je de uursnelheid kent.

MBL
woensdag 11 maart 2015

 Re: COMSAT satelliet en snelheid 

©2004-2020 WisFaq