\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: 1 mg per gram komt overeen met

 Dit is een reactie op vraag 72315 
Is 1 gram wel 1000 mg? Hoe wordt dit berekend?

sjaak
Ouder - zaterdag 15 maart 2014

Antwoord

Milli (symbool: m) is het SI-voorvoegsel dat gebruikt wordt om een factor 1/1000, aan te duiden. Het wordt gebruikt sinds 1795; de naam is afgeleid van het Latijnse mille voor duizend. Dat is dus een afspraak!
http://nl.wikipedia.org/wiki/Milli


zaterdag 15 maart 2014

©2004-2020 WisFaq