\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Aantal vragen dat je minstens goed moet hebben

iemand gokt 30 vragen van een 3-keuze-toets. De inspectie wil dat de kans op slagen hoogstens 5% is. Hoeveel vragen moet je minstens goed hebben om toch te slagen?

Yvette
Leerling bovenbouw havo-vwo - woensdag 1 februari 2012

Antwoord

Beetje vreemde inspectie, vind je ook niet? De kans dat je slaagt mag maximaal 5% zijn, kortom, ze willen wel heel erg graag dat je zakt.
Maar goed, dat doet niets af aan de methode die je kunt volgen.
Stel dat je minstens n vragen goed moet hebben.
P(slagen) = P(Xn) = 1- P(Xn-1) waarbij met X het aantal juist beantwoorde vragen wordt voorgesteld.
Omdat je vraag alleen maar 'goed' of 'fout' beantwoord kan zijn, is het hier een binomiaal experiment.
Je krijgt dus: 1 - P(Xn-1)0,05 ofwel P(Xn-1) 0,95
Pak nu de GR, voer in BinomCdf(30,1/3,x) en kijk in de tabel wanneer je de 0,95 overschrijdt.

MBL
woensdag 1 februari 2012

©2004-2019 WisFaq