\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Formule opstellen

Dag meneer/mevrouw,

Twee vragen, waarvan ik niet echt helder wordt hoe ze aangepakt moeten worden:

Ans wandelt van Capelle aan den IJssel naar Nieuwerkerk aan den IJssel over een afstand van 7 kilometer. Haar gemiddelde snelheid is 5 km/uur.
Bas fietst dezelfde route in tegengestelde richting. Zijn gemiddelde snelheid is 18 km/uur. Beiden vertrokken om 12:00 uur.

a) Stel de formule op voor de afstand 's' in km die Ans na 't' uren heeft afgelegd. Neem 't' voor de tijd in uren met 't' = 0 op 12:00 uur.
b) Laat zien dat de formule s=7-18t de afstand van Bas tot Capelle geeft.
c) Bereken in minuten nauwkeurig het tijdstip waarop Ans en Bas elkaar passeren

Dankjewel

Jolien
Leerling mbo - donderdag 11 november 2010

Antwoord

a)
s=5t

b)
Maak een tekening

c)
Stel de vergelijking aan elkaar gelijk en los op 5t=7-18t.
Dat geeft t in uren. Daarna nog even omrekenen naar minuten?


donderdag 11 november 2010

 Re: Formule opstellen 

©2004-2020 WisFaq