\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Hoe verder met de productregel?

 Dit is een reactie op vraag 63547 
Als je de haakjes weg hebt gewerkt, klopt het dan dat er dit uitkomt
2x5x2+2x2x4+x210x+x28x3-310x-24x3

Daniel
Leerling mbo - dinsdag 9 november 2010

Antwoord

Dat klopt als een bus. Dan nu nog verder uitwerken! Uiteindelijk kom je uit op:

f'(x)=12x5-4x3-30x
of
f'(x)=2x(6x4-2x2-15)

Dat laatste kan ook... maar dat gaat goed toch?


dinsdag 9 november 2010

©2004-2020 WisFaq