\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Herleiden tot een breuk

Beste,

Zouden jullie mij kunnen helpen met de volgende breuken? Er wordt gevraagd om deze te herleiden tot 1 breuk. Alleen bij deze 2 breuken zit ik een beetje vast. Weet niet echt hoe ik moet beginnen!

(x+2)/(3x)+1
(L+(L2/4))/(3L2)-(1/2L)

Bart
Leerling mbo - dinsdag 26 oktober 2010

Antwoord

Alleen deze twee? Breuken herleiden tot één breuk dan toch ook dacht ik...

Voorbeeld 1
Maak de 'breuken' gelijknamig! Je kunt ze dan optellen!

$
\Large \frac{{x + 2}}
{{3x}} + 1 = \frac{{x + 2}}
{{3x}} + \frac{{...}}
{{3x}}
$

Voorbeeld 2
Je kunt 's beginnen met het wegwerken van die 'gedeeld door 4' bij de eerste term. Je kunt de teller en noemer 's delen door L. Daarna weer gelijknamig maken en optellen. Eventueel nog vereenvoudigen als het kan!

$
\Large \frac{{L + \frac{{L^2 }}
{4}}}
{{3L^2 }} - \frac{1}
{{2L}} = \frac{{4L + L^2 }}
{{12L^2 }} - \frac{1}
{{2L}} = \frac{{4 + L}}
{{12L}} - \frac{6}
{{12L}} = ...
$

Zou het dan lukken?


dinsdag 26 oktober 2010

©2004-2020 WisFaq