\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Hoe zet je een functie om als een macht van 2 of 3

Er wordt gevraagd om de functie 1(22) te schrijven als een macht van 2 of 3. Zouden jullie mij de uitwerking kunnen geven om aan het antwoord 2-3/2? Alvast bedankt.

Jeff
Leerling mbo - donderdag 14 oktober 2010

Antwoord

$
\Large \frac{1}
{{2\sqrt 2 }} = \frac{1}
{{2^1 \cdot 2^{\frac{1}
{2}} }} = \frac{1}
{{2^{1\frac{1}
{2}} }} = 2^{ - 1\frac{1}
{2}}
$


donderdag 14 oktober 2010

©2004-2020 WisFaq