\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Hoe is een random getal te berekenen?

Ik ben bezig om met een (simpele) processor en wat hardware een dobbelsteen-generator te programmeren. In deze processor en de software zit geen mogelijkheid om een random getal te genereren.

Naar mijn idee moet het wel mogelijk zijn om met de processor een (het liefst zo eenvoudig mogelijke) berekening uit te voeren om een random getal te kunnen berekenen.

Mijn vraag luidt dus:
bestaat er een (eenvoudige) formule om een random getal te berekenen?

Vriendelijke groeten,

W.Tulp
Docent - vrijdag 16 juli 2010

Antwoord

een antwoord is te vinden in Wikipedia.nl
en uitvoeriger in het(daar ook genoemde) prachtige boek van
Dnald Knuth: The Art of Computer programming.

Typ maar in : random number generator of iets dergelijks.

Stel je wilt getallen in 6 cijfers.
Begin met een getal X0 (je telfoonnummer bv)
Kies dan nog 2 getallen a en b ieder van hoogstens 6 cijfers.
Bereken dan steeds de volgende getallen volgens:
X(n+1) = (aX(n) + b) mod m, waarbij m =1000000 dwz neem steeds de laatste 6 cijfers.
Wil je getallen tussen 0 en 1 dan deel je gewoon door 1000000
Veel succes

JCS
woensdag 28 juli 2010

©2004-2021 WisFaq