\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Leerkrachten

 Dit is een reactie op vraag 61506 
Welke berekening moet ik dan doen?

John
Iets anders - zondag 28 februari 2010

Antwoord

Dat gaat zo:

$
{{\left( {\matrix{
8 \cr
2 \cr

} } \right)\left( {\matrix{
4 \cr
1 \cr

} } \right)} \over {\left( {\matrix{
{12} \cr
3 \cr

} } \right)}} \approx {{28} \over {55}} \approx 0,509
$

Zie ook 5. Hypergeometrische verdeling


vrijdag 5 maart 2010

©2004-2021 WisFaq