\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Leerlingenraad

 Dit is een reactie op vraag 61653 
Het antwoord op 1 begrijp ik niet. De functie van de kinderen in de raad is niet gegeven en dus, naar ik aanneem, identiek. Dat betekent toch dat het koppel (jan, piet) gelijk is aan het koppel (piet, jan)?
Als de eerst gekozene voorzitter zou zijn en de tweede adviseur zou ik het antwoord wel begrijpen. Ik ben het dan ook met vraagsteller eens dat het antwoord 130 zou moeten zijn.

Peter
Ouder - maandag 8 februari 2010

Antwoord

Het gaat er (bij 1) niet om of het koppel nu wel of niet gelijk is. Het gaat om het aantal manieren waarop je zo'n koppel kan krijgen. Dat kan op twee 'echt' verschillende manieren. Eerst een Z en dan een N of eerst een N en dan een Z. Het (eind-)resultaat ZN en NZ kan je dan wel opvatten als 'hetzelfde' maar ze zijn op een andere manier tot stand gekomen en dat telt!

Mooi pech dus...

...en als je 't niet gelooft teken dan maar een boomdiagram!


dinsdag 9 februari 2010

©2004-2021 WisFaq