\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Loodrechte stand van rechten en vlakken

Bepaal een rechte die in een gegeven vlak ligt, door een gegeven punt van dat vlak gaat en een gegeven rechte loodrecht kruist of snjdt.

Alvast bedankt

Yuness
3de graad ASO - zaterdag 12 september 2009

Antwoord

Het gegeven vlak noemen we a, het punt in dat vlak A en de gegeven rechte m.
1) Bepaal het vlak b dat door A gaat en dat loodrecht staat op lijn m.
2) Bepaal de snijlijn van de vlakken a en b.

Deze snijlijn voldoet aan de vraag.

MBL
zondag 13 september 2009

©2004-2020 WisFaq