\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Afronding Pythagoras

Ik heb een driehoek waarbij ik de schuine zijde ontbreekt ik weet dat de formule zegt: schuine zijde in het kwadraat is gelijk aan de som van het kwadraat van de twee overige zijdede ene zijde is 4.5 en de andere 5 in het kwadraat word dat dan 20.25+25. De schuine zijde in het kwadraat is duis gelijk aan 45.25. Maar ik vraag mij dan af moet ik de vierkantswortel nemen van 45 of van 45.25?

Marijk
2de graad ASO - woensdag 19 augustus 2009

Antwoord

Beste Marijke,

In de wiskunde wil je zo precies mogelijk weten wat de uitkomst is.
Bij de vakken natuur- en scheikunde (fysica en chemie) heb je te maken met significante cijfers en wetenschappelijke notatie, hier trek je je in de wiskunde -normaal gesproken- weinig van aan.

Je moet dus de wortel van 451/4 berekenen (als je het exacte antwoord weet, schrijf het dan in breukvorm op, anders lijkt het alsof je met benaderingen bezig bent).

Duidelijk?

Gr. Davy


woensdag 19 augustus 2009

©2004-2020 WisFaq