\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Diagonaal van een vierkant

Gegeven zijn de punten a en c met co÷rdinaten respectievelijk (1;−1; 1) en (8/3;−4/3;11/3), gelegen in het vlak met vergelijking 2x+2y −z +1 = 0. Het lijnstuk ac
is de diagonaal van een vierkant abcd gelegen in .
Bepaal de co÷rdinaten van b en d.

Kan iemand me op weg helpen?

Mvg

SP
3de graad ASO - zaterdag 20 juni 2009

Antwoord

Neem het punt M midden tussen a en c; neem de lijn in het vlak loodrecht op de lijn door a en c; b en d liggen op die lijn op dezelfde afstand van M als a en c.

kphart
maandag 22 juni 2009

©2004-2020 WisFaq