\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Verbanden aangeven bij driehoeksmeting

a, b eng zijn de hoeken van een driehoek. Onderzoek het verband tussen:

cos a en cos(b+g

pierre
2de graad ASO - woensdag 4 februari 2009

Antwoord

Hallo

Wat weet je over de som van de 3 hoeken van een driehoek?
Welk verband bestaat er dus tussen de hoek a en de hoek b+g?
En wat weet je dan van hun cosinussen?


woensdag 4 februari 2009

©2001-2021 WisFaq