\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Berekenen van de power

Hallo, de volgende opgave moet ik zien op te lossen.
Bij het nagaan of er evenveel hengsten als merries geboren worden gebruiken we een steekproef met n=64 en alfa=0.05. Vind de power van deze test als je weet dat de echte waarde voor een hengst gelijk is aan 0.65.

opl: ik weet een z- waarde = (x - µ) /(sigma/wortel n)
beta= kans niet verwerpen als het wel moet en power = 1 - beta.

maar wat moet ik nu doen

(opl. 0.785)

dries
Student Hoger Onderwijs Belgiė - zaterdag 24 mei 2008

Antwoord

Op Onderscheidingsvermogen kan er van alles over lezen.

In dit geval zou ik zeggen dat:

p: kans op een hengst
Ho: p=0,5
H1: p¹0,5

Onder de nulhypothese:

X:aantal hengsten dat geboren wordt
X~binomiaal verdeeld met n=64 en p=0,5
Kritieke gebied: bij welke waarden van X verwerp je Ho?
Antwoord: X23 of X41.

In werkelijkheid blijkt dat p=0,65.
Wat is de kans dat je H0 ten onrechte niet verwerpt?
Dat gebeurt als je X waarden zou vinden van 24 t/m 40. Er is dan geen reden om H0 te verwerpen.

Wat is de kans dat dat gebeurt?
X~binomiaal verdeeld met n=64, p=0,65.
Gevraagd: P(24X40)
Antwoord: P(24X40)=P(X40)-P(X23)0,382

b0,382
De power is 0,618.

Zoiets?

De oplossing die je geeft lijkt me dan niet correct. Maar misschien heb ik ergens iets over hoofd gezien? Aan jou de eervolle taak te ontdekken waar ik dan eventueel in de fout ben gegaan!


woensdag 4 juni 2008

©2004-2020 WisFaq