\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Uitsplitsing

Voor een natuurkundig vraagstuk heb ik een breuk van de volgende vorm :
(a+b)/(c+b)
Nu stelt b hierin een getalscombinatie voor waarin ondermeer f in voorkomt (f = frequentie).
Nu moet ik deze f (dus b) als een apart onderdeel uit de gehele breuk gaan splitsen (welke dus geheel los van de rest 'geanalyseerd' kan worden).
Hoe moet ik dat doen ?

huub
Student hbo - zondag 18 mei 2008

Antwoord

Helemaal losmaken zal niet gaan maar je kunt, bijvoorbeeld, het volgende doen: (a-c+c+b)/(a+b) = (a-c)/(c+b)+1; zo ben je de b uit de teller kwijt. Verder kun je 1/(c+b) schrijven als 1/c*(1+b/c) en dan de tweede breuk als om van een meetkundige reeks schrijven volgend 1/(1+x)=1-x+x2-x3+x4+...; dit latste werkt alleen goed ala |b/c|1 natuurlijk.

kphart
zondag 18 mei 2008

©2001-2023 WisFaq