\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Galois Theorie en Regelmatige veelhoeken

 Dit is een reactie op vraag 53396 
Moet ik hieruit concluderen dat er voor (x4+x3+x2+x+1) wat volgt uit de vergelijking x5 = 1, wel te schrijven is als
(ax2+bx+c)(dx2+ex+f)? Een regelmatige 5-hoek is namelijk wel construeerbaar.
Ik kan echter geen geschikte eenheidswortel als deelfactor vinden om aan te tonen dat dit voor x5 wel geldt.

Tim Fo
Leerling bovenbouw havo-vwo - vrijdag 7 december 2007

Antwoord

Nee, x4+x3+x2+x+1 is rationaal irreducibel en de graad is 4 en dat is een macht van 2.
Bij de zevenhoek moet je graad 2 en graad 4 uitsluiten omdat dat de eneige machten van 2 kleiner dan 6 zijn.

kphart
zaterdag 8 december 2007

©2004-2020 WisFaq