\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Lijn construeren

Ik loop vast bij de volgende opgave:

ABCD.EFGH is een kubus.
Construeer de lijn x die evenwijdig is aan vlak ACG, AF loodrecht kruist en AH en BD snijdt.
Geef de punten S(x,AH) en T(x,BD) duidelijk aan.Mijn werk tot nu toe:
x//ACG }
x loodrecht op AF }x//s(ACG,b) waarbijb
loodrecht staat op AF

s gaat door A en G

Nu 2 vlakken tekenen;
vlak 1 is doorsnede door AH//s
vlak 2 is doorsnede door BD//s

Lijn x gaat dan door de overeenkomstige punten van deze 2 vlakken.Nu lukt het me alleen niet om die 2 vlakke te tekenen....

Bedankt alvast!!!

Tjen
Student hbo - dinsdag 16 oktober 2007

Antwoord

s is blijkbaar de lijn AG.
Het eerste vlak dat je zegt niet te kunnen tekenen, is gewoon vlak ABGH.
Dat gaat duidelijk door AH en is evenwijdig met AG (die er zelf ook in ligt).
Om het tweede vlak waarmee je geen raad weet te tekenen, hoef je alleen maar vanuit het snijpunt van de diagonalen AC en BD een lijn(stuk) te tekenen dat evenwijdig is met AG. Dat lijnstuk loopt dus vanaf het genoemde snijpunt naar het midden van ribbe CG. Vlak DBG (een driehoekig deel daarvan ligt binnen de kubus) voldoet aan je vraag.
Verder kom je er dan wel uit.

MBL

MBL
dinsdag 16 oktober 2007

 Re: Lijn construeren 

©2004-2020 WisFaq