\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Re: Doorsneden van prisma

 Dit is een reactie op vraag 52125 
Sry was dat vergeten..
ik heb een prisma (FGHIJ) met het vlak (PQR)
ABCDE

Het vlak (AEJF) is evenwijdig met vlak (IDCH)

en P ligt op lijnstuk JE maar dan heel dicht bij J
en Q ligt op lijnstuk JI maar dan heel dicht bij I
en R ligt op lijnstuk HI en ligt op het midden van dat lijnstuk

Teken de doorsnede van het vlak PQR

zagie
3de graad ASO - woensdag 19 september 2007

Antwoord

Sorry, het blijft onduidelijk.

Een prima heeft altijd een even aantal punten. Het bovenvlak is evenweidig met het ondervlak en heeft dezelfde vorm. Bedoel je soms dat ABCDE het ondervlak is en FGHIJ het bovenvlak?

En wat is de vorm van het onder/bovenvlak. AEJF // IDCH. Maar weet je nog meer? Kun je geen tekening maken?

Tenslotte bedoel je waarschijnlijk dat de doornede van PQR met het prisma moet worden getekend?

Groet. Oscar

os
woensdag 19 september 2007

©2004-2020 WisFaq