\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Snijpunt van een lijn en een zijvalk van een kubus

Gegeven: kubus ABCD.EFGH en punten P (midden van EF] en Q (snijpunt v/d diagonalen in het zijvlak BCGF)
Gevraagd: snijpunt zijvlak AEHD en rechte PQ

D'Hond
2de graad ASO - zondag 1 juli 2007

Antwoord

PQ ligt in het vlak DCFE. Het snijpunt van PQ en het vlak ADHE ligt op de snijlijn van CDFE en ADHE.


zondag 1 juli 2007

©2004-2020 WisFaq