\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Bolvergelijking bepalen

Hallo!

Kunnen jullie even bevestigen of mijn werkwijze juist is?

Gegeven: een kubus met zijde 6. Een bol gaat door de 4 hoekpunten van het grondvlak en raakt aan het bovenvlak. Stel de vergelijking van deze bol op (ten opzichte van een zelfgekozen orthonormale ijk)

Ben ik correct als ik als middelpunt het midden neem tussen A en C en als straal gewoon de hoogte van de kubus?

Of is deze oefening toch wat moeilijker?

Jeroen
3de graad ASO - zaterdag 23 juni 2007

Antwoord

De straal van de bol is dan 6 (van middelpunt tot raakpunt in het bovenvlak), o nee... 3√2 (van middelpunt tot A)... eh..!? Hier klopt iets niet!


zaterdag 23 juni 2007

 Re: Bolvergelijking bepalen 

©2004-2020 WisFaq