\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Vlakken

Gegeven is het volgende:
a-(x,y,z)= (7,-2,3) + r(1,0,0) +s (0,1,0)
b- (x,y,z)= (3,4,1)+t(1,1,0)+ u(-1,1,0)

Ik heb berekend dat deze 2 vlakken elkaar snijden, maar hoe bepaal ik de snijlijn?

Nadège
3de graad ASO - woensdag 23 mei 2007

Antwoord

Als je naar de z-coördinaten kijkt van de punten in de twee vlakken, dan zie je dat de punten in vlak a allemaal een z-waarde 3 hebben en de punten in het andere vlak hebben als z-waarde allemaal 1.
Anders gezegd: de twee vlakken liggen op resp. hoogte 3 en 1 en zijn dus evenwijdig. Een snijlijn is er dan ook niet.

MBL

MBL
woensdag 23 mei 2007

©2004-2020 WisFaq