\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Goniometrische vergelijking

Voor welke x geldt; Cos x = ( tan x ) : 2 ?

Harm
Student hbo - vrijdag 2 maart 2007

Antwoord

Vermenigvuldig met 2 en je krijgt:
2cos(x)=tan(x)
Neem tan(x)=sin(x)/cos(x):
2cos(x)=sin(x)/cos(x)
Vermenigvuldig met cos(x):
2cos2(x)=sin(x)
2(1-sin2(x))=sin(x)
Haakjes wegwerken en op 0 herleiden:
2sin2x+sin(x)-2=0

Los op 2u2+u-2=0: u=(-1+17)/40,780776 of u=(-1-17)/4-1,28078
Dus sin(x)=(-1+17)/40,780776
Nu de bijbehorende waarden van x nog even zoeken...


vrijdag 2 maart 2007

©2004-2021 WisFaq