\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Totale opbrenstfunctie(TO) en Totale kosten functie (TK)

Ik had even een vraag over de volgende opgaven, want ik snap er werkelijk niks van:

Voor een bepaald product is de totale opbrengstfunctie:
TO = -4q2 +120q en de totale kostenfunctie TK = 2q2 + 216

Met TO en TK in duizenden euro's en q de afzet in honderden stuks.

a. Bereken de maximale opbrengst in euro's.

b. Bereken de break-even afzet(ten) in stuks.

c. Geef p als functie van q.

d. Voor welke prijs in euro's per stuk en afzet in stuks is de winst maximaal

e. Hoe groot is de maximale winst (in euro's).

Kan iemand deze aub in detail uitleggen, zodat ik ook weet hoe men aan de waarden komt.

Alvast bedankt

J.
Student hbo - zondag 19 maart 2006

Antwoord

a) opbrengstfunctie is bergparabool, heeft dus een maximum. Kan je op twee manieren vinden.
b) TO en TK gelijkstellen. Dan de kwadratische vergelijking oplossen.
c) Dat haal je uit de functie TO. Namelijk geldt: TO=pq dus p=TO/q = -4q + 120
d) TW=TO-TK dit levert een kwadratische functie. Je kan dan weer op 2 manieren vinden voor welke q je dat maximum krijgt. Die waarde van q vul je in in het gevonden antwoord bij c, dan weet je ook de p

Met vriendelijke groet
JaDeX


donderdag 23 maart 2006

©2004-2019 WisFaq