\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Sinus, cosinus en tangens

Geeft de exacte uitkomst van sin(t), tan(t), sin(2t) en cos (2t) als gegeven is dat cos(t)= -3/5 waarbij t verzameling is in 2e kwadrant.

fernan
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - donderdag 20 juni 2002

Antwoord

Uit cos2t + sin2t = 1 volgt dat sint = 4/5 of sint = -4/5.
Vanwege de toevoeging dat je in het tweede kwadrant zit, vervalt de laatste mogelijkheid.
Dus: sint = 4/5

Met tant = sint/cost en sin2t = 2sint.cost en cos2t = 2.cos2t - 1 weet jij de andere waarden dan wel te vinden.

MBL
donderdag 20 juni 2002

©2004-2020 WisFaq