\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Cartesische vergelijkingen

In een geijkte ruimte geeft men een rechte A en een vlak a:
A: x-5/2=y-2/4=3-z
a: 3x-2y-2z+7=0
a) Ga na dat A//a
b) Geef de vergelijking van het vlak door A en evenwijdig met a
kunnen jullie me tips geven hoe ik er aan moet beginnen
Thanks

giovan
3de graad ASO - vrijdag 8 april 2005

Antwoord

Bepaal de richtvector van de rechte A. Je kunt dan aantonen dat deze richtvector behoort tot het vectorvlak a0 dat evenwijdig is met a.
Dus A is evenwijdig met a.

Alle vlakken evenwijdig met a0 voldoen aan 3x-2y-2z+t=0.
Bepaal nu een punt van de rechte A.
Zorg ervoor dat dit punt behoort tot een vlak evenwijdig met a0.
vrijdag 8 april 2005

©2004-2020 WisFaq