\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Cartesische vergelijkingen

In een geijkte ruimte geeft men:
A(1,2,-1); a:x-2/3= y+1/2= z-3 ; a:2x-3y+z+5=0
Bepaal het stel coordinaten van een punt B op a zo dat het hoekpunt C van het parallellogram OACB in het vlak a

IK snap er niet zo veel van
please help

robert
3de graad ASO - dinsdag 1 maart 2005

Antwoord

dag Roberto,

De eerste stap zou kunnen zijn: schrijf de rechte a in parametervorm, zodat je de co÷rdinaten van B met ÚÚn parameter l kunt weergeven.
Nu geldt: vector OC is gelijk aan vector OA plus vector OB, zodat je ook de co÷rdinaten van het punt C met diezelfde parameter l hebt.
Nu moet punt C in vlak a liggen, waarmee je de waarde van l kunt berekenen, en daarmee dus de co÷rdinaten van B.
Zou dat lukken?
succes,


woensdag 2 maart 2005

©2004-2020 WisFaq