\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Interne rentabiliteit

Wie kan mij vertellen wat de volgende formule betekent? En hoe die werkt? Gaat over interne rentabiliteit van een investeringsproject.

n CFt
---- = 0
t=1 (1+i)t

arie
Student hbo - donderdag 3 februari 2005

Antwoord

Arie, De formule moet beginnen bij t=0 want CF0=de investering.Nu de betekenis:Een investering levert opbrengsten op, de Cash Flows genoemd.De interne rentabiliteit van het project is het percentage waarvoor de contante waarde van de CFs gelijk is aan de investering.
Voorbeeld:investering=1000.De kasstromen de komende vier jaren zijn 80,80,80,1080.Wat is de rentabiliteit?
80/(1+i)+80/(1+i)2+80/(1+i)3+1080/(1+i)4=1000.
Antwoord:i=0,08, dus 8%.
Hopelijk zo duidelijk.


kn
dinsdag 8 februari 2005

©2004-2019 WisFaq