\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Venn diagram

Hoe vul/teken ik stapsgewijs een Venn diagram in bij het volgende syllogisme? Kan hier nergens een goed voorbeeld over vinden. Het gaat mij hier niet om het antwoord, maar om de stappen die ik moet nemen om tot de juiste conclusie te komen.

a. Alle belkonijnen flaporen ongezond
b. Sommige trauma's flaporen niet ongezond.

Conclusie:
1. Sommige trauma's zijn geen belkonijnen
2. Sommige trauma's flaporen ongezond
3. Sommige belkonijnen zijn trauma's
4. Sommige trauma's zijn flaporende belkonijnen.

Leon S
Student hbo - maandag 1 november 2004

Antwoord

Het syllogisme bevat drie begrippen, nl: belkonijnen, ongezond flaporen en trauma's.
  1. Teken voor elk van de begrippen een venndiagram, zodat ze mekaar allemaal snijden.
  2. Arceer de delen van het venndiagrammen waar volgens de opgegeven kenmerken geen elementen inzitten:
    'alle belkonijnen flaporen ongezond' betekent dat er geen belkonijnen bestaan die niet ongezond flaporen, dus het gedeelte van het venndiagram in de verzameling van belkonijnen dat niet tot 'ongezond flaporen' behoort is dus leeg $\Rightarrow$ arceer
  3. zet puntjes in die delen waar wel elementen inzitten.
Dan krijg je onderstaande figuur.

q29392img1.gif

Voor 1) krijg je dan: sommige trauma's zijn geen belkonijnen. Inderdaad, in het gedeelte van het venndiagram zijn er trauma's die niet tot de verzameling belkonijnen behoren.

Kan je de rest nu zelf afleiden? Op welk deel van het venndiagram hebben de uitspraken betrekking?

Mvg,

Els
woensdag 3 november 2004

©2004-2021 WisFaq