\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Optellen betrouwbaarheidintervallen(varianties)

Ik heb uit een steekproef een gemiddelde en een variantie van A, B en C.

De vraag is echter hoe je deze varianties optelt tot een waarde A+B+C. (gemiddelden worden opgeteld maar hoe kom ik tot de nieuwe variantie). Waarden onderling onafhanelijk.

Huub S
Student hbo - maandag 18 oktober 2004

Antwoord

Voor onafhankelijke stochasten geldt:
VAR(A+B)=VAR(A)+VAR(B).

Dus VAR(A+B+C)=VAR(A+B)+VAR(C)=VAR(A)+VAR(B)+VAR(C)


maandag 18 oktober 2004

©2004-2021 WisFaq