\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

De productie van tandwielen

Bij een productie van tandwielen heeft 70% uitstekende kwaliteit, 20% is redelijk en 10% moet worden afgekeurd. Bepaal de kans dat in een steekproef van 5 exemplaren er 1 moet worden afgekeurd en er drie uitstekend zijn.
Het goede antwoord moet zijn: 0,1372

Ik heb deze som proberen uit te rekenen door middel van het trekken zonder terugleggen, maar er komt op dat moment niet het goede antwoord uit.

Alvast ontzettend bedankt!

Brecht
Student hbo - zondag 4 juli 2004

Antwoord

Met U:uitstekend, R:redelijk en A:aftekeuren moet je dus uitrekenen wat de kans is op een rijtje van 5 met 3 U's, 1 R en 1 A.

Dus UUURA is een goed rijtje...
P(UUURA)=0,730,20,1=0,00686

Hoeveel van dit soort rijtjes kan je maken?
Antwoord: 20 (denk aan 5!/3!)

Dus de kans is 200,00686=0,1372 TADA! Dat is nog goed ook nog... Nou jij nog...


zondag 4 juli 2004

©2004-2021 WisFaq