\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Hoe teken je een cumulatieve frequentiepolygoon?

Ik wil deze gegevens verwerken in een cumulatieve-frequentiepolygoon. Hoe moet dat?
leeftijd         aantal levendgeborenen
naar leeftijd
van de moeder

15-19 jaar 3258
20-24 jaar 25988
25-29 jaar 76315
30-34 jaar 68923
35-39 jaar 20438
40-44 jaar 2778
45-49 jaar 265

bram j
Leerling bovenbouw havo-vwo - donderdag 10 juni 2004

Antwoord

Maak eerst een tabel met daarin de rechter klassegrens en de somfrequenties:

q25218img1.gif

Teken een grafiek met daarin de somfrequentie. Zet de puntjes boven de rechter klassegrens:

q25218img2.gif

Zie ook 3. Somfrequentiepolygoon


vrijdag 11 juni 2004

©2001-2021 WisFaq