\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Een eenvoudige vergelijking oplossen

Kunt u me helpen met de volgende opdracht:
  • Als ik een vergelijking heb als 3a+4=10 en ik moet die vergelijking oplossen, hoe moet ik dat dan doen?

Marjol
Leerling onderbouw vmbo-havo-vwo - zondag 2 september 2001

Antwoord

Balansmethode

3a + 4 = 10
(links en recht 4 afhalen)
3a = 6
(links en rechts delen door 3)
a = 2

Klik HIER om te oefenen!

Handjesmethode

3a + 4 = 10
+ 4 = 10
= 6
dus 3a = 6
3 x = 6
= 2
dus a =2

Zie ook Wat is de bordjesmethode?

Rekenschema


en dan terugrekenen

dus a = 2

Oefenen met weegschaalmethode?

Klik op onderstaand scherm!
(toets alt-F4 om het scherm te sluiten!)

q1140img1.gif


Zie ook Wat is de bordjesmethode? en Het oplossen van vergelijkingen en stelsels.


zondag 26 augustus 2001

©2001-2021 WisFaq