\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Wiskunde in het onderwijs na 1968

In 1968 is de mammoetwet gekomen, daarna is er in het vak wiskunde veel veranderd. Onder andere dat er vroeger veel vanuit de vijf postulaten werd beredeneerd en daarna niet meer. Weet u waar ik hier meer over kan vinden?? (en dan vooral op meetkundegebied)

cindy
Student hbo - dinsdag 23 maart 2004

Antwoord

Ik denk bijv aaan het boek
Honderd jaar wiskunde-onderwijs
auteurs: Fred Goffree Martinus vanb Hoorn en Bert Zwaneveld
Leusden 2-00, Ned Ver van Wiskundeleraren
ISBN 90-01-65958-6

Zie lustrumboek: 100 jaar wiskundeonderwijs

gk
woensdag 24 maart 2004

©2001-2023 WisFaq