\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Vaas met ballen

In een vaas zitten 10 ballen, 4 rode en 6 witte. Er worden zonder terugleggen ballen uitgetrokken.

a) Bereken de kans dat de eerste twee ballen die getrokken worden, dezelfde kleur hebben.

Zij X de stochastische variabele doe aangeeft hoe vaak we moeten trekken totdat we een witte bal trekken.

b) Wat is het domein en wat is het bereik van de stochastische variabele X?

c) Bereken de kansfunctie van X.

d) Bereken E(X).

Martij
Student hbo - donderdag 11 december 2003

Antwoord

TIPS:

a: kansen op rood,rood of wit,wit apart uitrekenen
b: opmerking: uiterlijk bij de vijfde trekking heb je in ieder geval altijd een witte bal dus 1 t/m 5 zijn de mogelijke waarden
c: alle bijbehorende kansen bij de waarden 1 t/m 5 berekenen.
d: formule van de verwachtingswaarde gebruiken (zie boek of dictaat)


donderdag 11 december 2003

©2004-2019 WisFaq